ˆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-13 11:32:44 przez Marcin Rzepa, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!!!
 
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:
•           22,50 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
•           45,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
 
 
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, pokrywały koszty funkcjonowania systemu w szczególności:
- odbiór odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady,
- obsługa administracyjna systemu,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpływ miały:
  • wzrost opłat za składowanie odpadów („opłaty marszałkowskiej”), której wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska. Jeszcze w latach 2014 – 2017 jej wysokość wynosiła 73,60 – 74,26 zł/Mg, w 2018 r. już 140, w 2019 r. - 170, a w 2020 r. - 270 zł/Mg,
  • nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach nałożone na podmioty magazynujące odpady komunalne, między innymi uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu wizyjnego (jako reakcja na liczne pożary na wysypiskach śmieci), co spowodowało wzrost ceny za utylizację odpadów w Celowym Związku Gmin CZG-12 z 200 do 270 zł/Mg, gdzie w latach poprzednich 2014-2018 cena przyjęcia odpadów do CZG-12 nie ulegała zmianie,
  • brak konkurencji na rynku związanym z odbiorem odpadów komunalnych (w dwóch kolejnych przetargach na odbiór odpadów wpływała tylko jedna oferta składana przez konsorcjum trzech firm), co spowodowało wzrost ceny za odbiór odpadów o 39%,
  • wzrost płacy minimalnej,
  • wyższe ceny paliw oraz wzrost cen energii elektrycznej,
  • rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków trwałych, które częściej wymieniamy, likwidacją przydomowych kompostowników,
  • zakaz składowania odpadów kalorycznych powyżej 6MJ/kg,
  • problem z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych (szkło, papier, tworzywa sztuczne), a w perspektywie przyszłych lat nawet konieczność dopłacania do tony odpadów segregowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiolleta Lachowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-13 11:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-13 11:32:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 20:50:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7393 raz(y)