ˆ

Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe)

Szczegóły informacji

Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-02 00:48:16 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
13
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
14
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
15
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 4 stycznia 2022 r.

Akapit nr - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
13
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
14
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 29 grudnia 2021 r.

Akapit nr - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
 
 
L.p.
 
 
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
13
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
 
Międzyrzecz, 10 grudnia 2021 r.

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
13
Lidia                     Szik
22.07.2021
9.08.2021
6
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 28 października 2021 r.

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
11
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
12
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
13
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
14
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
15
Lidia                     Szik
22.07.2021
9.08.2021
6
 
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 9 sierpnia 2021 r.
 

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
11
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
12
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
13
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
14
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
z up. Burmistrza
 
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 26 lipca 2021 r.

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
8
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
9
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
10
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
11
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
12
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
13
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
14
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
15
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 6 lipca 2021 r.

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
2
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
3
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
4
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
5
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
6
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
11
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
12
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
13
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 16 czerwca 2021 r.

 

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 10 czerwca 2021 r.

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
16
Wiesław             Nowak
31.03.2021
27.04.2021
4
 
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 18.05.2021
 

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
16
Alina                    Korn
29.01.2021
8.03.2021
4
 
17
Wiesław             Nowak
31.03.2021
27.04.2021
4
 
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 27.04.2021

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
16
Alina                    Korn
29.01.2021
8.03.2021
4
 
Międzyrzecz, 8.03.2021
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
Międzyrzecz, 23.02.2021
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
Międzyrzecz, 15.02.2021
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

 

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
2
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
3
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
4
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
5
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
6
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
7
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
8
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
9
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
10
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
11
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
12
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
13
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
14
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
Międzyrzecz, 21.01.2021
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
2
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
3
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
4
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
5
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
6
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
7
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
8
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
9
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
10
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
11
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
12
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
13
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
14
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
Międzyrzecz, 9.12.2020
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Akapit nr - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu przed 5 stycznia 2012 r.
1
Łopaciński Jan
 
2009 r.
1
Przeniesienie
 z wykazu na lokal socjalny
(14.05.2015)
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
2
Żyża Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
3
Twardowski Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
4
Milewska Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
5
Szymaniak Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
6
Rak Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
7
Ohlewin Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
8
Bąbelek Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
9
Czerwiński Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
10
Majewska Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
11
Grudziński Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
12
Cieciński Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
13
Łunkiewicz Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
14
Cholewa Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
15
Nbili Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, wykaz z dnia 6 października 2020 roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykaz z dn. 18.08.2020r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.05.2020r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 20.05.2020r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.12.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.12.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.10.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.09.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.08.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 05.08.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.06.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.06.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 05.04.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 26.03.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.02.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 18.01.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.12.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 06.09.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 09.07.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 25.04.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.04.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 06.04.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 26.03.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.12.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.12.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.11.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.11.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.07.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 26.06.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 25.05.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 08.05.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.04.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.02.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 16.02.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 08.02.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 15.12.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.11.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.10.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 21.09.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.08.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 13.06.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.06.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.05.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 05.04.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 08.03.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.03.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 22.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 02.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.11.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.09.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.09.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.08.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.07.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.07.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 22.06.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.06.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.06.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.05.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 21.04.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 20.03.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.03.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.02.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.01.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 13.01.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 31.12.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 16.12.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.09.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.08.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.07.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.05.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.04.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 20.03.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.02.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.02.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.12.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.12.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 02.12.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 22.10.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.10.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 23.07.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.06.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.04.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 16.04.2013r. do pobrania tutaj - właściwy
Wykaz z dn. 16.04.2013r. do pobrania tutaj  
(błąd w poz. nr 9, jest Zenon, powinno być - Roman)
 
Wykaz z dn. 04.03.2013r. do pobrania tutaj
 
Wykaz z dn. 09.01.2013r. do pobrania tutaj