Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Azbest 2015/2016

Szczegóły informacji

Komunikat

Informacja ogłoszona dnia 2015-08-13 10:56:30 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
 
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz w ramach „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032” i wyznacza termin ich składania do dnia 15 września 2015r.( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego, a nie data nadania przesyłki).
Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7, pokój nr 207 w godzinach urzędowania lub ze strony www.bip.miedzyrzecz.pl.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władający nieruchomością pod innym tytułem prawnym.
Złożone wnioski będą weryfikowane.
Wnioski niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jej wysokości, ilości wniosków, kolejności wpływu wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
W przypadku nie uzyskania środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainteresowani zostaną powiadomieni komunikatem na stronie www.bip.miedzyrzecz.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w terminie do końca marca 2016r.
 
W przypadku wątpliwości pytania można kierować mailem: , telefonicznie: 95 742 69 53, 95 742 69 63 lub bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7, w Międzyrzeczu, w godzinach urzędowania (poniedziałek: 900-1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 700 – 1500, piątek).
 
Burmistrz Międzyrzecza
(-) Remigiusz Lorenz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-13 10:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-13 10:56:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-13 10:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7434 raz(y)