ˆ

Azbest 2018

Szczegóły informacji

Komunikat

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-22 14:06:47 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

KOMUNIKAT
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest z wymienionych w poniższym komunikacie nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz będą realizowane w 2018 r. w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”.

Załączniki