ˆ

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-11-23 13:47:40 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYRZECZU
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
Termin posiedzenia: 28.01.2019r. godz. 1530, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Temat: Badanie skargi na Kierownika OPS w Międzyrzeczu.
 
 
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Termin posiedzenia: 28.01.2019 r., godz. 1630, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Temat: Materiały na sesję i sprawy bieżące.
 
 
KOMISJA KOMUNALNA
 
Termin posiedzenia: 29.01.2019 r., godz. 1600, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Tematy:
 
  1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2018 r.
  2. Funkcjonowanie targowiska miejskiego, nadzór na pobieraniem opłat targowych, wpływy z prowadzenia targowiska (w tym wpływy za dzierżawy kiosków na targowisku) i koszty jego funkcjonowania w roku 2018.
  3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.
 
KOMISJA GOSPODARKI FINANSOWEJ  -  ODWOŁANA
 
Termin posiedzenia: 30.01.2019 r., godz. 1600, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Temat: Materiały na sesję i sprawy bieżące.