Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Szczegóły informacji

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-07 18:46:21 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.436.2024 25.04.2024 Paweł Czop zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych interpelacja odpowiedź
0003.435.2024 26.03.2024 Grzegorz Skrzek usunięcie usterki pokrywy studzienki telekomunikacyjnej  interpelacja odpowiedź
0003.434.2024 26.03.2024 Grzegorz Skrzek odblokowanie zapchanych po zimie niedrożnych koryt w chodnikach interpelacja odpowiedź
0003.433.2024 26.03.2024 Tadeusz Filus planowanej i budowanej obwodnicy wschodniej Międzyrzecza zapytanie odpowiedź
0003.432.2024 26.03.2024 Tadeusz Filus planowanej i budowanej kanalizacji sanitarnej w Międzyrzeczu - Wybudowaniu zapytanie odpowiedź
0003.431.2024 19.03.2024 Paweł Gall utwardzenia, uzupełnienia ubytków w drodze Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.430.2024 15.03.2024 Andrzej Chmielewski w pojawienia się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię Gminy Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.429.2024 27.02.2024 Andrzej Chmielewski remontu budynku na ul. Ściegiennego interpelacja odpowiedź
0003.428.2024 27.02.2024 Paweł Czop przewrócenia perwotnej funkcji nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 77,4m2 stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 35/221 , obręb 001-Międzyrzecz , położonej przy ulicy Tadeusza Zawadzkiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.427.2024 27.02.2024 Tadeusz Filus użytkowania przez Gminną Spółkę ZEC w Międzyrzeczu "magistrali ciepłowniczej" na prywatnych działkach mieszkańców os. Zamkowego zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.426.2024 27.02.2024 Tadeusz Filus gospodarki odpadami w Gminie Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.425.2024 27.02.2024 Tadeusz Filus wykonania remontu drogi wewnętrznej nr 139/2 na Os. Piastowskim w Międzyrzeczu pomiędzy pawilonem "Bakoma" a blokami nr 20, 22, i 26 interpelacja odpowiedź
0003.424.2024 26.02.2024 Andrzej Chmielewski pomp miejskich zapytanie odpowiedź
0003.423.2024 23.02.2024 Paweł Gall naprawy lub budowy drogi Dworcowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.422.2024 13.02.2024 Tadeusz Filus budowy studzienki kanalizacji deszczowej przy kortach tenisowych na terenie OW Głębokie zapytanie odpowiedź
0003.421.2024 13.02.2024 Paweł Gall podniesienie gruntu i utwardzenie drogi ul. Słonecznej interpelacja odpowiedź
0003.420.2024 06.02.2024 Katarzyna Budych KS Orzeł Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.419.2024 30.01.2024 Tadeusz Filus wykonania remontu fragmentów zapadniętych nawierzchni jezdni ulicy Kilińskiego interpelacja odpowiedź
0003.418.2024 30.01.2024 Tadeusz Filus wykonania remontu fragmentów zapadniętych nawierzchni jezdni ulicy Lipce oraz pogłębienie studzienek chłonnych interpelacja odpowiedź
0003.417.2024 24.01.2024 Andrzej Chmielewski naprawy ogrodzenia na cmentarzu wojennym interpelacja odpowiedź
0003.416.2024 24.01.2024 Andrzej Chmielewski lampy na ul. Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.415.2024 23.01.2024 Paweł Gall naprawy ubytków w asfalcie na przejeździe kolejowym w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.414.2023 29.12.2023 Tadeusz Filus sygnalizacji świetlnej na głównej krzyżówce Międzyrzecza zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.413.2023 21.12.2023 Jarosław Tomaszewski stanu nawierzchni drogi gminnej nr 003515F w miejscowości Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.412.2023 19.12.2023 Andrzej Chmielewski kontenerów na odzież na ul Poznańskiej zapytanie odpowiedź
0003.411.2023 19.12.2023 Jarosław Tomaszewski realizacji zadań z przeglądów technicznych Sal wiejskich na terenie gminy Międzyrzecz za rok 2022 interpelacja odpowiedź
0003.410.2023 19.12.2023 Tadeusz Filus użytkowania przez Gminną Spółkę ZEC w Międzyrzeczu "magistrali ciepłowniczej" na prywatnych działkach mieszkańców os. Zamkowego interpelacja odpowiedź
0003.409.2023 19.12.2023 Tadeusz Filus wykonanie barierek ochronnych na zakręcie ulicy Młyńskiej 14 (restauracja HA-NOI) zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.408.2023 28.11.2023 Tadeusz Filus inwestycji budowlanych na Osiedlu Zamkowych w latach 1973-2023r. interpelacja odpowiedź
0003.407.2023 28.11.2023 Tadeusz Filus planowanej trasy - przebiegu kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ulicy Zamoyskiego zapytanie odpowiedź
0003.406.2023 06.11.2023 Andrzej Chmielewski naprawy ławek przy cemntarzu miejskim interpelacja odpowiedź
0003.405.2023 31.10.2023 Andrzej Chmielewski progów zwalniających przy blokach na ul. Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.404.2023 31.10.2023 Andrzej Chmielewski ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Kasztelańskim interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.403.2023 31.10.2023 Tadeusz Filus przekazania "aportem" nieruchomości gruntowej z budynkiem kotłowni w Międzyrzeczu przy ul. Piastowskiej dz. nr 84/37 o pow. 2,4283 ha (2,50 ha) interpelacja odpowiedź
0003.402.2023 30.10.2023 Katarzyna Budych utwardzenia zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.401.2023 16.10.2023 Paweł Gall usunięcia istniejących starych haków do lamp na ul. Konstytucji 3 Maja i Marcinkowskiego interpelacja odpowiedź1
 
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.400.2023 10.10.2023 Eugeniusz Sawiński usunięcia w projekcie budżetu na  2024r. kwoty na dofinansowanie doposażenia i modernizacji placów zabaw dla dzieci na terenie stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiedź
0003.399.2023 26.09.2023 Grzegorz Skrzek usunięcia nisko zawieszonych gałęzi topoli nad chodnikiem przy ulicy Kopernika w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.398.2023 26.09.2023 Katarzyna Budych przystanku na ul. Piastowskiej dla autobusu na cmentarz interpelacja odpowiedź
0003.397.2023 26.09.2023 Grzegorz Skrzek gminnych pracowni komputerowych zapytanie odpowiedź
0003.396.2023 26.09.2023 Tadeusz Filus złego stanu technicznego głównej ulicy Piastowskiej i przepustu betonowego na końcu ulicy Piastowskiej interpelacja odpowiedź
0003.395.2023 07.09.2023 Katarzyna Budych sygnalizacji dźwiękowej na ulicy Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.394.2023 06.09.2023 Paweł Gall podcięcia gałęzi na ul. Pałacowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.393.2023 06.09.2023 Paweł Gall zapadliska przy studzience w chodniku przy drodze nr 137 w Bobowicku interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.392.2023 06.09.2023 Paweł Gall odmalowania barierek przy drodze 137 w Bobowicku interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.391.2023 06.09.2023 Paweł Gall ustawienia lustra przy drodze woj. 137 w Bobowicku  interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.390.2023 06.09.2023 Paweł Gall usunięcia gałęzi i krzewów wchodzących w granice ścieżki pieszo-rowerowej Bobowicko-Międzyrzecz interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.389.2023 04.09.2023 Tadeusz Filus "łąki kwietnej" na tzw. "łące kolejowej" przy ul. Chrobrego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź1
0003.388.2023 23.08.2023 Katarzyna Budych bezpieczeństwa pieszych interpelacja odpowiedź
0003.387.2023 11.08.2023 Katarzyna Budych miejsca parkingowego interpelacja odpowiedź
0003.386.2023 11.08.2023 Andrzej Chmielewski w sprawie dotacji dla ROD w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.385.2023 17.07.2023 Jarosław Tomaszewski naprawy drogi gminnej w m. Wyszanowo do posesji 41, 42 interpelacja odpowiedź
0003.384.2023 14.07.2023 Andrzej Chmielewski modernizacji sieci wodociągowej interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.383.2023 14.07.2023 Andrzej Chmielewski prac melioracyjnych przy ulicy Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
0003.382.2023 05.07.2023 Andrzej Chmielewski zakrzewień przy ul. Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.381.2023 23.06.2023 Jarosław Tomaszewski naprawy cieknącego dachu w sali wiejskiej w Wyszanowie interpelacja odpowiedź
0003.380.2023 20.06.2023 Tadeusz Filus "łąki kwietnej" na os. Kasztelańskim a "łąki kwietnej" na łące kolejowej zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.379.2023 14.06.2023 Jan Skoczylas utwardzenia głównych alejek oraz parkingu na cmentarzu interpelacja odpowiedź
0003.378.2023 14.06.2023 Jan Skoczylas utworzenia grzebowiska dla zwierząt w Kaławie zapytanie odpowiedź
0003.377.2023 31.05.2023 Tadeusz Filus posadowienia i wybudowania nadpowietrznej "magistrali ciepłowniczej" od kotłowni - ciepłowni przy ul. Fabrycznej 5 do os. Kasztelańskiego interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.376.2023 31.05.2023 Jan Skoczylas zapadania się boiska przy Szkole w Kałwie interpelacja odpowiedź
 
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.375.2023 31.05.2023 Maria Kijak budowy wejść/zejść na most nad rzeką Obra przy os. Kasztelańskim zapytanie odpowiedź
0003.374.2023 25.05.2023 Zbigniew Mazurek zamontowania ławek interpelacja odpowiedź
0003.373.2023 25.05.2023 Zbigniew Mazurek wyczyszczenia studzienek interpelacja odpowiedź
0003.372.2023 25.05.2023 Zbigniew Mazurek naprawy ścieżki pieszo-rowerowej interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.371.2023 25.05.2023 Zbigniew Mazurek zamontowania tablicy informacyjnej interpelacja odpowiedź
0003.370.2023 25.05.2023 Zbigniew Mazurek naprawy ławek interpelacja odpowiedź
0003.369.2023 24.05.2023 Andrzej Chmielewski instalacji pompy ozdobnej przed ratuszem interpelacja odpowiedź
0003.368.2023 24.05.2023 Andrzej Chmielewski oznaczeń WC na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.367.2023 16.05.2023 Tadeusz Filus wybudowania nadpowietrznej magistrali ciepłowniczej zapytanie odpowiedź
0003.366.2023 16.05.2023 Katarzyna Budych budowy progu spowalniającego interpelacja odpowiedź
0003.365.2023 26.04.2023 Katarzyna Budych remontu ulicy Komisji Edukacji Narodowej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.364.2023 25.04.2023 Andrzej Chmielewski mieszkań dla lekarzy interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.363.2023 25.04.2023 Tadeusz Filus udostępnienia cen zakupu węgla brunatnego w roku 2022 przez Gminną Spółkę ZEC w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.362.2023 25.04.2023 Tadeusz Filus drzew powalonych na rzece Obrze w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.361.2023 25.04.2023 Tadeusz Filus stanu technicznego "kładek drewnianych" pieszo-rowerowych przez rzekę Obrę i Paklicę interpelacja odpowiedź
0003.360.2023 21.04.2023 Andrzej Chmielewski wycinki drzew przez PKP interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.359.2023 19.04.2023 Zbigniew Mazurek postawienia śmietników interpelacja odpowiedź
0003.358.2023 28.03.2023 Tadeusz Filus przycięcia drzew na os. Zamkowym nad "rurociągiem ciepłowniczym" w dniu 24 marca 2023 roku przez Gminną Spółkę ZEC zapytanie odpowiedź
0003.357.2023 28.03.2023 Tadeusz Filus równania i bieżącej naprawy dróg i ulic gruntowych warstwą tłucznia w Gminie Międzyrzecz zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.356.2023 17.03.2023 Andrzej Chmielewski kas samoobsługowych PKP interpelacja odpowiedź
0003.355.2023 16.03.2023 Jarosław Tomaszewski przeglądu technicznego lamp solarnych w sołectwie Szumiąca interpelacja odpowiedź
0003.354.2023 13.03.2023 Paweł Czop sposobu użytkowania działek nr 34/154 i 34/141 położonych przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
załącznik1,
załącznik2
0003.353.2023 13.03.2023 Paweł Czop przyjęcia przez Gminę Międzyrzeczdziałki nr 34/154 położonej przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.352.2023 28.02.2023 Edward Toczyński organizacji kąpieliska okazjonalnego interpelacja odpowiedź
0003.351.2023 28.02.2023 Tadeusz Filus złego stanu ulicy Fabrycznej zapytanie odpowiedź
 
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.350.2023 20.02.2023 Andrzej Chmielewski porządku na parkingu koło Orlen interpelacja odpowiedź
0003.349.2023 20.02.2023 Paweł Gall możliwości przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Żółwin interpelacja odpowiedź
0003.348.2023 20.02.2023 Paweł Gall ustawienia przystanku na osiedlu w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.347.2023 20.02.2023 Paweł Gall oczyszczenia i udrożnienia rowów melioracyjnych i rowów między jeziorami interpelacja odpowiedź
0003.346.2023 20.02.2023 Paweł Gall ustawienia kamer lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 137 z drogą 1332F droga powiatowa interpelacja odpowiedź
0003.345.2023 20.02.2023 Paweł Gall naprawienia oświetlenia na ul. Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.344.2023 15.02.2023 Jarosław Tomaszewski wycinki 4 suchych drzew przy drodze gminnej w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.343.2023 07.02.2023 Paweł Gall ustawienia świateł zwalniających na prędkość lub wysepki zwalniającej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.342.2023 24.01.2023 Andrzej Chmielewski instalacja skrzynki pocztowej interpelacja odpowiedź
0003.341.2023 24.01.2023 Andrzej Chmielewski remontu ulicy Marcinkowskiego zapytanie odpowiedź
0003.340.2023 24.01.2023 Tadeusz Filus nowej podwyżki ceny energii cieplnej przez Gminną Spółkę ZEC w Międzyrzeczu od 13 stycznia 2023 roku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.339.2023 16.01.2023 Eugeniusz Sawiński parkingu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej interpelacja odpowiedź
0003.338.2022 20.12.2022 Tadeusz Filus wykazu inwestycji niewykonanych, a zaplanowanych w budżecie Gminy Międzyrzecz na 2022 rok zapytanie odpowiedź
0003.337.2022 29.11.2022 Grzegorz Skrzek wyrównanie i przywrócenie do pierwotnego stanu zapytanie odpowiedź
0003.336.2022 29.11.2022 Tadeusz Filus szlabanu na wjazd na OW głębokie zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.335.2022 29.11.2022 Marek Cieloch sprawdzenia i naprawy lampy solarnej interpelacja odpowiedź
0003.334.2022 18.11.2022 Zbigniew Mazurek postawienia lustra drogowego interpelacja odpowiedź
0003.333.2022 10.11.2022 Arkadiusz Madzelan zmiany zakresu przestrzennego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Międzyrzecz dla m. Zamostowo interpelacja odpowiedź
0003.332.2022 09.11.2022 Józef Kaczmarek wydawanych decyzji administracyjnych zapytanie odpowiedź
0003.331.2022 11.10.2022 Józef Kaczmarek sprzedaż działek nad jeziorem Głębokie zapytanie odpowiedź
0003.330.2022 04.10.2022 Katarzyna Budych bezpieczeństwa pieszych interpelacja odpowiedź
0003.329.2022 28.09.2022 Andrzej Chmielewski naprawy dróg wewnętrznych w Obrzycach zapytanie odpowiedź
0003.328.2022 20.09.2022 Tadeusz Filus bardzo dużej podwyżki ceny energii cieplnej przez Gminną Spółkę ZEC w Międzyrzeczu intgerpelacja odpowiedź
0003.327.2022 20.09.2022 Tadeusz Filus ustalenia, kto jest właścicielem pomostów betonowych na OW Głębokie zapytanie
zapytanie2
odpowiedź
odpowiedź2
0003.326.2022 08.09.2022 Tadeusz Filus ustalenia warunków zabudowy na terenie OW Głębokie zapytanie odpowiedź

Akapit nr 6 - brak tytułu

 
 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.325.2022 22.08.2022 Katarzyna Budych OW Głębokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.324.2022 22.08.2022 Eugeniusz Sawiński ścieki przemysłowe interpelacja odpowiedź
0003.323.2022 22.08.2022 Andrzej Chmielewski przekazania kostki chodnikowej zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.322.2022 22.08.2022 Andrzej Chmielewski naprawy ścieżki rowerowej interpelacja odpowiedź
0003.321.2022 22.08.2022 Edward Toczyński progów zwalniających interpelacja odpowiedź
0003.320.2022 17.08.2022 Andrzej Chmielewski domków dla owadów interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.319.2022 17.08.2022 Andrzej Chmielewski oświetlenia dojścia do PKP interpelacja odpowiedź
0003.318.2022 11.08.2022 Andrzej Chmielewski oświatlenia pomnika interpelacja odpowiedź
0003.317.2022 09.08.2022 Tadeusz Filus dotacji dla kół wędkarskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3, w kwocie 1 tys. zł zapytanie odpowiedź
0003.316.2022 29.07.2022 Tadeusz Filus bardzo dużej podwyżki ceny energii cieplnej przez Gminną Spółkę ZEC w Międzyrzeczu  interpelacja odpowiedź
0003.315.2022 15.07.2022 Edward Toczyński wodościeku zapytanie odpowiedź
0003.314.2022 23.06.2022 Arkadiusz Madzelan dokonania ustaleń z organem wydającym pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu dot. zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo interpelacja odpowiedź
0003.313.2022 23.06.2022 Maria Kijak konserwacji mostku drewnianego na ul. Stanisława Ożoga interpelacja odpowiedź
0003.312.2022 23.06.2022 Tadeusz Filus remontu kotłowni przy ul. Piastowskiej 40 w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.311.2022 23.06.2022 Elżbieta Jarmolińska funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.310.2022 22.06.2022 Andrzej Chmielewski druku publikacji interpelacja odpowiedź
0003.309.2022 06.06.2022 Arkadiusz Madzelan zmiany zakresu przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo interpelacja odpowiedź
0003.308.2022 06.06.2022 Grzegorz Skrzek studzienki bezodpływowej na OW Głębokie zapytanie odpowiedź
0003.307.2022 31.05.2022 Tadeusz Filus wykonania regulacji włazów studni kanalizacyjnych na jezdniach ulic Międzyrzecza zapytanie odpowiedź
0003.306.2022 24.05.2022 Katarzyna Budych utrzymania czystości na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.305.2022 19.05.2022 Katarzyna Budych postawienia koszy na śmieci interpelacja odpowiedź
0003.304.2022 16.05.2022 Katarzyna Budych utwardzenia drogi w Zamostowie interpelacja odpowiedź
0003.303.2022 09.05.2022 Andrzej Chmielewski kranów na cmentarzu komunalnym interpelacja odpowiedź
0003.302.2022 09.05.2022 Andrzej Chmielewski ogrodzenia kontenerów na odpady segregowane interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.301.2022 06.05.2022 Edward Toczyński nowobudowanej sali przy Szkole Podstawowej nr1 interpelacja odpowiedź

Akapit nr 7 - brak tytułu

 
 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.300.2022 05.05.2022 Paweł Gall wybrukowania wjazdu do domków nauczycielskich w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.299.2022 05.05.2022 Paweł Gall pomiaru prędkości w miejscowości Żółwin interpelacja odpowiedź
0003.298.2022 26.04.2022 Tadeusz Filus wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech garaży na terenie działki o nr ewidencyjnym 143/4 i 143/5 interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.297.2022 31.03.2022 Tadeusz Filus równania i bieżącej naprawy dróg gruntowych warstwą tłucznia zapytanie odpowiedź
0003.296.2022 29.03.2022 Paweł Gall montażu klimatyzacji w sali narad Urzędu interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.295.2022 29.03.2022 Paweł Gall ustawienia lustra na ścieżce pieszo – rowerowej przy stacji kontroli pojazdów przy ul. Poznańskiej interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.294.2022 29.03.2022 Paweł Gall nasadzenia ozdobnych drzew interpelacja odpowiedź
0003.293.2022 29.03.2022 Paweł Gall ustawienia licznika rowerowego interpelacja odpowiedź
0003.292.2022 23.03.2022 Paweł Gall podłączenia pod zasilanie elektryczne lampy przy przystanku w Żółwinie interpelacja odpowiedź
0003.291.2022 02.03.2022 Jarosław Tomaszewski wycinki czterech suchych drzew przy drodze gminnej w Wyszanowie interpelacja odpowiedź
0003.290.2022 25.02.2022 Andrzej Chmielewski ogrodów pracowniczych w Obrzycach zapytanie odpowiedź
0003.289.2022 14.02.2022 Arkadiusz Madzelan usunięcia drzew w Gorzycy interpelacja odpowiedź
0003.288.2022 09.02.2022 Jarosław Tomaszewski odpowiedzi na interpelację odnośnie naprawy cieknącego dachu remizy w Wyszanowie interpelacja odpowiedź
0003.287.2022 10.02.2022 Andrzej Chmielewski obniżenia stawki za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapytanie odpowiedź
0003.286.2022 10.02.2022 Andrzej Chmielewski ekspertyzy dotyczącej jeziora Głębokie zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.285.2022 10.02.2022 Andrzej Chmielewski znaku drogowego interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.284.2022 10.02.2022 Tadeusz Filus zimowego utrzymania dróg i chodników w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.283.2022 28.01.2022 Jan Skoczylas wycinki trzech drzew na cmentarzu w Kaławie interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.282.2022 18.01.2022 Jarosław Tomaszewski wycinki suchych drzew topoli w pasie drogi Wyszanowo – Bukowiec - Stary Dwór interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.281.2022 03.01.2022 Jarosław Tomaszewski wymiany drewnianych słupów sieci telekomunikacyjnej przy drodze Wyszanowo - Bukowiec interpelacja odpowiedź
0003.280.2022 03.01.2022 Jarosław Tomaszewski wymiany drzwi wejściowych w kaplicy cmentarnej w Wyszanowie zapytanie odpowiedź
0003.279.2021 21.12.2021 Tadeusz Filus wykazu regulacji włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, jakie były wykonane na jezdniach ulic Międzyrzecza w 2021 roku zapytanie odpowiedź1
odpoiwedź2
0003.278.2021 17.12.2021 Edward Toczyński zamkniętej furtki na teren CKZiU w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.277.2021 30.11.2021 Tadeusz Filus bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie dla seniorów 65+ zapytanie odpowiedź
0003.276.2021 24.11.2021 Katarzyna Budych miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych interpelacja odpowiedź

Akapit nr 8 - brak tytułu

 
 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie
Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.275.2021
24.11.2021
Katarzyna Budych
ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się
0003.274.2021
19.11.2021
Edward Toczyński
zakupu urządzeń
0003.273.2021
26.10.2021
Tadeusz Filus
obniżenia progów spowalniających na ul. Ogrodowej w Międzyrzeczu
0003.272.2021
26.10.2021
Tadeusz Filus
wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
0003.271.2021
25.10.2021
Andrzej Chmielewski
zwalonego konara na zabytkowy grobowiec
0003.270.2021
18.10.2021
Katarzyna Budych
przejścia dla pieszych
0003.269.2021
28.09.2021
Tadeusz Filus
parkingu wokół Ratusza dla interesantów
0003.268.2021
20.09.2021
Jarosław Tomaszewski
remontu dachu boksu garażowego w remizie OSP Wyszanowo
0003.267.2021
20.09.2021
Jarosław Tomaszewski
remontu dachu kaplicy cmentarnej w Wyszanowie
0003.266.2021
15.09.2021
Marek Cieloch
zamontowania progu spowalniającego na ulicy Boryny w Międzyrzeczu
0003.265.2021
09.09.2021
Katarzyna Budych
Głębokiego
0003.264.2021
09.09.2021
Marek Cieloch
wycięcia drzewa i postawienia kosza na śmieci na ulicy Garncarskiej w Międzyrzeczu
0003.263.2021
09.09.2021
Marek Cieloch
utwardzenia podwórka przy budynkach na ulicy Podzamcze
0003.262.2021
08.09.2021
Katarzyna Budych
postawienia lustra
0003.261.2021
08.09.2021
Katarzyna Budych
organizacji ruchu
0003.260.2021
06.09.2021
Zbigniew Mazurek
postawienia znaków drogowych
0003.259.2021
06.09.2021
Zbigniew Mazurek
naprawy ścieżki rowerowej
0003.258.2021
31.08.2021
Tadeusz Filus
złego stanu miejskiego odcinka "rzeki Obry"
0003.257.2021
11.08.2021
Katarzyna Budych
sprzedaży nieruchomości na Głębokim
0003.256.2021
11.08.2021
Katarzyna Budych
wywozu śmieci i koszenia traw w Wysokiej
0003.255.2021
06.08.2021
Andrzej Chmielewski
nowego kosza na śmieci
0003.254.2021
03.08.2021
Tadeusz Filus
"Budowy szaletów miejskich" w Międzyrzeczu
0003.253.2021
02.08.2021
Katarzyna Budych
zarastających terenów zielonych
0003.252.2021
02.08.2021
Katarzyna Budych
dróg ul. Guzowskiego, Żołnierska, Sybiraków
0003.251.2021
02.08.2021
Katarzyna Budych
organizacji wakacji dla dzieci w wieku szkoły podstawowej
 
 

Akapit nr 9 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.250.2021 26.07.2021 Edward Toczyński rowu melioracyjnego interpelacja odpowiedź
0003.249.2021 19.07.2021 Tadeusz Filus naprawy parkingu przed blokiem nr 40 przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.248.2021 15.07.2021 Andrzej Chmielewski przepustu pod drogą Krajową S3 w okilicach wsi Rojewo zapytanie odpowiedź
0003.247.2021 15.07.2021 Andrzej Chmielewski prac przy ulicy Sienkiewicza w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.246.2021 15.07.2021 Edward Toczyński wykoszenia trawy interpelacja odpowiedź
0003.245.2021 15.07.2021 Eugeniusz Sawiński przycięcia krzewów nad chodnikiem interpelacja odpowiedź
0003.244.2021 01.07.2021 Andrzej Chmielewski porzuconego samochodu interpelacja odpowiedź
0003.243.2021 29.06.2021 Katarzyna Budych pijących alkohol w różnych częściach miasta zapytanie odpowiedź
0003.242.2021 29.06.2021 Katarzyna Budych przedszkola zapytanie odpowiedź
0003.241.2021 23.06.2021 Maria Kijak uruchomienia mini golfa zapytanie odpowiedź
0003.240.2021 23.06.2021 Tadeusz Filus posprzątania ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz - Głębokie odcinków leśnych zapytanie odpowiedź
0003.239.2021 23.06.2021 Tadeusz Filus monitoringu "Łąki kolejowej" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.238.2021 16.06.2021 Andrzej Chmielewski wykorzystania sadzonek drzew zapytanie odpowiedź
0003.237.2021 04.06.2021 Katarzyna Budych różnej wysokości drzew i przycinania żywopłotów zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
załącznik
0003.236.2021 01.06.2021 Paweł Gall usunięcia starych słupów energetycznych w miejscowości Jagielnik interpelacja odpowiedź
0003.235.2021 25.05.2021 Tadeusz Filus najkrótszej ścieżki pieszo-rowerowej dla mieszkańców os. Kasztelańskiego, ul. Zachodniej i tamtej okilicy do zakładów pracy na ul. Zakaszewskiego, w "Parku Przemysłowym" i do ścieżki na Głębokie - sprawa dotyczy przejścia przez niezabezpieczony tor kolejowy PKP interpelacja odpowiedź
0003.234.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych ławek na "Plantach" interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.233.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych drogi Nietoperek - Kęszyca Leśna i inne interpelacja odpowiedź
0003.232.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych nawierzchni drogi zapytanie odpowiedź
0003.231.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych oczyszczenia rowu ul. Pamiątkowa w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.230.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych odnowienia tablic z instrukcją obsługi zapytanie odpowiedź
0003.229.2021 30.04.2021 Arkadiusz Madzelan usunięcia drzew w Gorzycy interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.228.2021 30.04.2021 Arkadiusz Madzelan przycięcia gałęzi przy drodze do Wojciechówka interpelacja odpowiedź
0003.227.2021 29.04.2021 Paweł Gall naprawy chodnika w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.226.2021 29.04.2021 Edward Toczyński kluczy na stadion miejski w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź

Akapit nr 10 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.225.2021 29.04.2021 Elżbieta Jarmolińska plaży na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.224.2021 27.04.2021 Tadeusz Filus remontu "Białego Mostku" przez rzekę Obrę między os. Kasztelańskim i Winnicą w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.223.2021 27.04.2021 Edward Toczyński organizacji kąpieliska okazjonalneo interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.222.2021 27.04.2021 Zbigniew Smejlis budowy przejścia dla pieszych ul. Piastowska - Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.221.2021 27.04.2021 Marek Cieloch odpowiedzi na interpelacje dotyczącej ustawienia znaku "zakaz wjazdu" na ulicę Podzamcze interpelacja odpowiedź
0003.220.2021 22.04.2021 Andrzej Chmielewski pomostów na OW Głębokie zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.219.2021 22.04.2021 Andrzej Chmielewski budowy przepustu na ul. Pamiątkowej zapytanie odpowiedź
0003.218.2021 22.04.2021 Elżbieta Jarmolińska
Józef Kaczmarek
Eugeniusz Sawiński
pomostu na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.217.2021 19.04.2021 Andrzej Chmielewski internetowej wyszukiwarki zmarłych interpelacja odpowiedź
0003.216.2021 09.04.2021 Eugeniusz Sawiński zbudowania chodnika na terenach spacerowych przy rzece Obra interpelacja odpowiedź
0003.215.2021 01.04.2021 Marek Cieloch ustawienia znaku "zakaz wjazdu" na ulicę Podzamcze interpelacja odpowiedź
0003.214.2021 01.04.2021 Tadeusz Filus budynku po byłej kotłowni węglowej w Międzyrzeczu na ul. Piastowskiej przy bloku nr 40 interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.213.2021 23.03.2021 Katarzyna Budych zadymienia zapytanie odpowiedź
0003.212.2021 23.03.2021 Katarzyna Budych dotyczących szczepień i koronawirusa zapytanie odpowiedź
0003.211.2021 15.03.2021 Andrzej Chmielewski nielegalnego poboru piasku na stanowisku archeologicznym interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.210.2021 15.03.2021 Andrzej Chmielewski drogi w Świętym Wojciechu zapytanie odpowiedź
0003.209.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych usytuowania ławek na ścieżce z marketu Dino w stronę bloków przy ul. Poznańskiej zapytanie odpowiedź
0003.208.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych autobusu na cmentarz zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.207.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych katafalku w kaplicy cmentarnej zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.206.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych bezpieczeństwa we wsi Kalsko interpelacja odpowiedź
0003.205.2021 05.03.2021 Jarosław Tomaszewski naprawy znaku drogowego w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.204.2021 05.03.2021 Jarosław Tomaszewski usunięcia po zimie piasku z dróg gminnych w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.203.2021 25.02.2021 Paweł Gall ustawienia 1 lampy w Żółwinie interpelacja odpowiedź
0003.202.2021 23.02.2021 Paweł Czop sprzedaży Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.201.2021 23.02.2021 Grzegorz Skrzek zakupu regałów dla biblioteki SP3 Międzyrzecz interpelacja odpowiedź

Akapit nr 11 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.200.2021 23.02.2021 Tadeusz Filus nowo powstałej "górki na sanki" obok folwarku na Winnicy w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.199.2021 23.02.2021 Tadeusz Filus "petentów" - obywateli przychodzących do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.198.2021 23.02.2021 Tadeusz Filus "Budowy szaletu miejskiego" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.197.2021 23.02.2021 Marcin Kusik przejęcia od Skarbu Państwa parku pałacowego znajdującego się w miejscowości Bukowiec gmina Międzyrzecz, działka nr 536/5KW MIĘDZYRZECZ-OBSZAR_WIEJSKI Obręb BUKOWIEC interpelacja odpowiedź
0003.196.2021 04.02.2021 Zbigniew Smejlis zamontowania lampy ledowej w miejscowości Nietoperek interpelacja odpowiedź
0003.195.2021 28.01.2021 Maria Kijak modernizacji oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.194.2021 28.01.2021 Maria Kijak zwolnienia z opłat za koncesję alkoholową za 2021 r. interpelacja odpowiedź
0003.193.2021 22.01.2021 Maria Kijak wycinki drzew na cmentarzu interpelacja odpowiedź
0003.192.2021 21.01.2021 Grzegorz Skrzek przystąpienia do konkursu interpelacja odpowiedź
0003.191.2021 07.01.2021 Grzegorz Skrzek zniszczonej balustrady mostu na Paklicy przy ul. Młyńskiej zapytanie odpowiedź
0003.190.2021 07.01.2021 Grzegorz Skrzek pozyskanie środków finansowych z rządowego programu wsparcia gmin popegeerowskich zapytanie odpowiedź
0003.189.2020 15.12.2020 Paweł Gall przyznania 500 zł na nauczanie zdlane dla nauczycieli przedszkoli interpelacja odpowiedź
0003.188.2020 15.12.2020 Paweł Gall przystąpienia do programu dofinnsowania terenów wiejskich interpelacja odpowiedź
0003.187.2020 15.12.2020 Paweł Gall zamontowania 5 kloszy na słupach przy drodze nr 137 w miejscowości Jagielnik interpelacja odpowiedź
0003.186.2020 15.12.2020 Paweł Gall zmiana trybu przeprowadzenia sesji interpelacja odpowiedź
0003.185.2020 15.12.2020 Zbigniew Smejlis zakupu maseczek ochronnych wielokrotnego użytku interpelacja odpowiedź
0003.184.2020 15.12.2020 Grzegorz Skrzek lamp na ul. Guzowskiego zapytanie odpowiedź
0003.183.2020 15.12.2020 Tadeusz Filus nowo powstałych terenów rekreacyjno-spacerowych obok folwarku na Winnicy w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.182.2020 15.12.2020 Tadeusz Filus "petentów" - obywateli przychodzących do Urzędu Miehjskiego w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.181.2020 09.12.2020 Andrzej Chmielewski internetowej w sprawie obsługi interesantów interpelacja odpowiedź
0003.180.2020 01.12.2020 Maria Kijak utwardzenia zjazdu-pobocza przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich   interpelacja odpowiedź
0003.179.2020 01.12.2020 Maria Kijak zainstalowania lamp oświetleniowych pod wiaduktem przy ul. St. Ożoga w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.178.2020 26.11.2020 Andrzej Chmielewski instalacji miejskiego punktu segregacji elektroodpadów interpelacja odpowiedź
0003.177.2020 24.11.2020 Tadeusz Filus "Budżet Obywatelski" na 2021 rok zapytanie odpowiedź
0003.176.2020 24.11.2020 Tadeusz Filus modernizacji Gminnej oczyszczalni ścieków w Św. Wojciechu zapytanie odpowiedź

Akapit nr 12 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.175.2020 18.11.2020 Katarzyna Budych przydomowych oczyszczalni ścieków interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.174.2020 17.11.2020 Andrzej Chmielewski stojaka na znicze interpelacja odpowiedź
0003.173.2020 28.10.2020 Paweł Gall oświetlenia miejscowości Jagielnik w ciągu drogi 137 interpelacja odpowiedź
0003.172.2020 28.10.2020 Paweł Gall ustawienia koszy na odchody zwierzęce interpelacja odpowiedź
0003.171.2020 27.10.2020 Tadeusz Filus najkrótszej drogi pieszo-rowerowej dla mieszkańców os. Kasztelańskiego, ul. Zachodniej i tamtej okolicy do zakładów pracy na ul. Zakaszewskiego, w "Parku Przemysłowym" i do ścieżki na Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.170.2020 12.10.2020 Andrzej Chmielewski instalacji samoobsługowej  stacji napraw rowerów interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.169.2020 12.10.2020 Andrzej Chmielewski tablicy informacyjnej na przystanku PKS interpelacja odpowiedź
0003.168.2020 02.10.2020 Edward Toczyński ustawienia znaku drogowego  interpelacja odpowiedź
0003.167.2020 15.09.2020 Zbigniew Smejlis utwardzenie dróg dojazdowych do bloków w Kalsku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.166.2020 15.09.2020 Tadeusz Filus ratowania kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.165.2020 15.09.2020 Jarosław Tomaszewski wykonania prac porządkowych na drodze gminnej w sołectwie Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.164.2020 15.09.2020 Marek Cieloch zachowania bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.163.2020 08.09.2020 Grzegorz Skrzek dewastacji mienia zapytanie odpowiedź
0003.162.2020 07.09.2020 Zbigniew Mazurek postawienia znaków drogowych interpelacja odpowiedź
0003.161.2020 01.09.2020 Marek Cieloch zamknięcia wejść na Targowisko Miejskie w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.160.2020 21.08.2020 Andrzej Chmielewski przejęcia od PKP instalacji sygnałowych interpelacja odpowiedź
0003.159.2020 21.08.2020
Eugeniusz Sawiński
Józef Kaczmarek
zakupu do szkół podstawowych kamer termowizyjnych interpelacja odpowiedź
0003.158.2020 21.08.2020 Eugeniusz Sawiński uzupełnienia kostki brukowej w ścieżce rowerowej pod mostem na rzece Obra interpelacja odpowiedź
0003.157.2020 07.08.2020 Grzegorz Skrzek wykoszenia trawy interpelacja odpowiedź
0003.156.2020 15.07.2020 Andrzej Chmielewski znaku drogowego przy ulicy 30 stycznia zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.155.2020 15.07.2020 Andrzej Chmielewski sygnalizacji świetlnej w Jagielniku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.154.2020 15.07.2020 Andrzej Chmielewski stanu budynku przy ulicy 30 stycznia interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.153.2020 13.07.2020 Arkadiusz Madzelan programu na nawadnianie boiska w Pieskach interpelacja odpowiedź
0003.152.2020 03.07.2020 Zbigniew Mazurek naprawy chodnika interpelacja odpowiedź
0003.151.2020 03.07.2020 Zbigniew Mazurek zamontowania spowalniacza interpelacja odpowiedź
 

Akapit nr 13 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.150.2020 29.06.2020 Andrzej Chmielewski stojaka na znicze interpelacja odpowiedź
0003.149.2020 23.06.2020 Paweł Gall ustawienia regulaminu przebywania na dzikiej plaży w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.148.2020 23.06.2020 Paweł Gall badania młodzieży alkomatem i narkotestem interpelacja odpowiedź
0003.147.2020 23.06.2020 Paweł Gall wizyzty pana prezydenta A. Dudy w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.146.2020 23.06.2020 Tadeusz Filus budynku po byłej kotłowni węglowej przy ul. Piastowskiej nr 40 w Międzyrzeczu, budynek jest na zewnątrz w fatalnym stanie, dach i elewacja do pilnego remontu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.145.2020 23.06.2020 Tadeusz Filus zagospodarowania czterech chodników wokół "łączki kolejowej" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.144.2020 10.06.2020 Paweł Gall badania nauczycieli na obecność COVID-19 zapytanie odpowiedź
0003.143.2020 10.06.2020 Paweł Gall odbioru śmieci na placu zabaw w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.142.2020 01.06.2020 Andrzej Chmielewski tablicy pamiątkowej zapytanie odpowiedź
0003.141.2020 01.06.2020 Paweł Gall obniżenia studzienki kanalizacyjnej na ul. Wodnej w Bobowicku  interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.140.2020 01.06.2020 Paweł Gall ustawienia tzw. spowalniaczy na drodze ul. Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.139.2020 01.06.2020 Arkadiusz Madzelan uzupełnienia ubytków w drodze na terenie wsi Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.138.2020 01.06.2020 Arkadiusz Madzelan niesprawnej lampy ulicznej w miejscowości Zamostowo interpelacja odpowiedź
0003.137.2020 26.05.2020 Zbigniew Smejlis "Deszczówka+" dofinansowanie do zakupu zbiorników interpelacja odpowiedź
0003.136.2020 26.05.2020 Zbigniew Smejlis utwardzenia miejsca parkingowego w m. Kaława interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.135.2020 26.05.2020 Tadeusz Filus naprawy fragmentów nawierzchni parkingu przy bloku nr 40 klatka A na ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.134.2020 26.05.2020 Tadeusz Filus zagospodarowania "łąki kolejowej" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.133.2020 28.04.2020 Elżbieta Jarmolińska przekazania danych wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska zapytanie odpowiedź
0003.132.2020 20.04.2020 Maria Kijak zakupu testów na wykrycie koronawirusa interpelacja odpowiedź
0003.131.2020 06.04.2020 Andrzej Chmielewski zaopatrzenia mieszkańców gminy Międzyrzecz w maseczki ochronne interpelacja odpowiedź
0003.130.2020 06.04.2020 Marek Cieloch zwolnienia z opłat dzierżawy terenu pod stałymi punktami handlowymi na terenie Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja
0003.129.2020 31.03.2020 Edward Toczyński przeprowadzenia sesji drogą elektroniczną interpelacja odpowiedź
0003.128.2020 01.04.2020 Andrzej Chmielewski nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich na terenie gminy Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.127.2020 19.03.2020 Andrzej Chmielewski ulg podatkowych w związku z koronawirusa interpelacja odpowiedź
0003.126.2020 19.03.2020 Arkadiusz Madzelan miejsca izolacji chorych na koronawirus interpelacja odpowiedź

Akapit nr 14 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.125.2020 25.02.2020 Tadeusz Filus ratowania kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.124.2020 25.02.2020 Tadeusz Filus wyjamu pawilonu po byłej "Biedronce" na "Marekt spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.123.2020 25.02.2020 Tadeusz Filus inwestycji "chodnika na skróty" przez łąkę kolejową w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.122.2020 03.02.2020 Andrzej Chmielewski plaży na OW Głebokie interpelacja odpowiedź
0003.121.2020 03.02.2020 Andrzej Chmielewski sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych interpelacja odpowiedź
0003.120.2019 21.01.2020 Andrzej Chmielewski oświtlenia kościała św. Jana interpelacja odpowiedź
0003.119.2019 21.01.2020 Tadeusz Filus ratowania kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.118.2019 21.01.2020 Tadeusz Filus wykonania kanalizacji w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie zapytanie odpowiedź
0003.117.2019 21.01.2020 Paweł Gall oświetlenia drogi od Żółwina do przystanku znajdującego się przy nowym osiedlu przed Żółwinem interpelacja odpowiedź
0003.116.2019 17.12.2019 Tadeusz Filus wykonania kanalizacji w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie zapytanie odpowiedź
0003.115.2019 02.12.2019 Andrzej Chmielewski informacji o przyjmowaniu odpadów komunalnych w PSZOK interpelacja odpowiedź
0003.114.2019 02.12.2019 Arkadiusz Madzelan wyrównania placu przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.113.2019 02.12.2019 Jan Skoczylas wykonania projektów technicznych zapytanie odpowiedź
0003.112.2019 26.11.2019 Tadeusz Filus pogłębienia kąpieliska - basenu dla dzieci na Ośrdoku Wypoczynkowym Głebokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.111.2019 20.11.2019 Marcin Kusik finansów gminy interpelacja odpowiedź
0003.110.2019 20.11.2019 Marcin Kusik inwestycji zrealizowanych w poszczególnych sołectwach w latach 2015-2018 wraz z podaniem kwoty inwestycji interpelacja odpowiedź
0003.109.2019 20.11.2019 Marcin Kusik procentowego udziału piłkarzy mieszkających na terenie naszej gminy w stosunku do piłkarzy pochodzących z innych regionów zapytanie odpowiedź
0003.108.2019 26.11.2019 Tadeusz Filus inwestycji "chodnika na skróty" przez łąkę kolejową w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.107.2019 20.11.2019 Andrzej Chmielewski drugiej rocznicy złożenia interpelacji w temacie lamp na ul. Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.106.2019 12.11.2019 Grzegorz Skrzek instalacji lustra na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Kopernika interpelacja odpowiedź
0003.105.2019 12.11.2019 Grzegorz Skrzek konserwacji drewnianego postumentu na cmentarzu komunalnym interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.104.2019 29.10.2019 Tadeusz Filus wykonania kanalizacji w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie interpelacja odpowiedź
0003.103.2019 29.10.2019 Jan Skoczylas nasadzenia drzew w pasie drogi gminnej w Pniewie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.102.2019 29.10.2019 Jan Skoczylas udrożnienia drogi na działce 361 obręb Kaława zapytanie odpowiedź
0003.101.2019 29.10.2019 Jan Skoczylas wykonania odpływów z rynien SP Kaława interpelacja odpowiedź

Akapit nr 15 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.100.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski naprawy drogi na ul. Norwida interpelacja odpowiedź
0003.99.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski zainstalowania tablicy informacyjno-turystycznej przy obiekcie MRU interpelacja odpowiedź
0003.98.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski wprowadzeniu zakazu prezentacji handlowych w szkołach interpelacja odpowiedź
0003.97.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski wydania tomiku wierszy międzyrzeckich literatów  interpelacja odpowiedź
0003.96.2019 14.10.2019 Elżbieta Jarmolińska nadania imienia Bibliotece Miejskiej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.95.2019 14.10.2019 Elżbieta Jarmolińska zaniedbanych drzew na ulicy Krótkiej zapytanie odpowiedź
0003.94.2019 14.10.2019 Elżbieta Jarmolińska terenu w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich zapytanie odpowiedź
0003.93.2019 02.10.2019 Edward Toczyński ubytku wody w Jeziorze Głebokie interpelacja odpowiedź
0003.92.2019 20.09.2019 Jarosław Tomaszewski ustawienia znaków drogowych B-5 przy drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.91.2019 17.09.2019 Józef Kaczmarek nawierzchni ulicy Długiej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.90.2019 17.09.2019 Józef Kaczmarek dofinansowania połączeń autobusowych zapytanie odpowiedź
0003.89.2019 17.09.2019 Jan Skoczylas umów w zaopatrzenie w wodę zapytanie odpowiedź
0003.88.2019 17.09.2019 Maria Kijak lamp oświetleniowych zainstalowanych pod wiaduktem przy ul. Stanisława Ożoga interpelacja odpowiedź
0003.87.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus modernizacji Gminnej oczyszczalni ścieków w Św. Wojciechu zapytanie odpowiedź
0003.86.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus realizacji inwestycji zagospodarowania 11 terenów zielonych w mieście Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.85.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus "Budżet obywatelski" na 2020 rok zapytanie odpowiedź
0003.84.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus wynajmu pawilonu po byłej "Biedronce" na "Market spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.83.2019 17.09.2019 Andrzej Chmielewski zamontowania dodatkowych punktów oświetlenia przy ulicy szkolen w okolicach boiska sportowego interpelacja odpowiedź
0003.82.2019 21.08.2019 Andrzej Chmielewski nasadzeń na terenie miasta drzew tlenowych interpelacje odpowiedź
0003.81.2019 21.08.2019 Maria Kijak zakazu parkowania przyczep z reklamami na miejscach parkingowych interpelacje odpowiedź
0003.80.2019 16.08.2019 Maria Kijak wykoszenia pobocza drogi powiatowej interpelacja odpowiedź
0003.79.2019 16.08.2019 Maria Kijak wykoszenia trawy w miejscowości Święty Wojciech interpelacja odpowiedź
0003.78.2019 16.08.2019 Maria Kijak montażu ławek przy ul. Rocha interpelacja odpowiedź
0003.77.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski tablic informacyjnych interpelacja odpowiedź
0003.76.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski usunięcia starych drzew przy ścieżce rowerowej interpelacja odpowiedź

Akapit nr 16 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.401.2023 16.10.2023 Paweł Gall usunięcia istniejących starych haków do lamp na ul. Konstytucji 3 Maja i Marcinkowskiego interpelacja odpowiedź1

Akapit nr 17 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.75.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski tablicy z nazwą ulicy interpelacja odpowiedź
0003.74.2019 24.07.2019 Marek Cieloch wycinki drzew przy ulicy Staszica zapytanie odpowiedź
0003.73.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis naprawy chodnika w miejscowości Nietoperek interpelacja odpowiedź
0003.72.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis dopłat ściekowych interpelacja odpowiedź
0003.71.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis utwardzenia drogi gminnej w m. Rojewo interpelacja odpowiedź
0003.70.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus złego stanu miejskiego odcinka "rzeki Obry" zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.69.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus placu zabaw, boiska do piłki nożnej i boiska "Małego Orlika" przy SP-3 w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.68.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus "Szaletu miejskiego" na ul. Młyńskiej 3 zapytanie odpowiedź
0003.67.2019 15.07.2019 Zbigniew Mazurek wykonania nowego mostku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.66.2019 01.07.2019 Andrzej Chmielewski fontanny na placu przy ratuszu zapytanie odpowiedź
0003.65.2019 01.07.2019 Arkadiusz Madzelan zamontowania rolet zewnętrznych na budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja odpowiedź
0003.64.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski możliwości dodatkowego odbioru śmieci na terenach wiejskich zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.63.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski śmietników na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.62.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski dobudowania chodnika przy ul. Staszica interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.61.2019 14.06.2019 Edward Toczyński segregacji śmieci interpelacja odpowiedź
0003.60.2019 11.06.2019 Dawid Wiśniewski renowacji przejść dla pieszych na terenie miasta Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.59.2019 11.06.2019 Tadeusz Filus kiedy Gmina Międzyrzecz planuje wykonanie kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych przy osiedlu Kasztelańskim zapytanie odpowiedź
0003.58.2019 05.06.2019 Elżbieta Jarmolińska zainstalowania lurtyn wodnych w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.57.2019 31.05.2019 Jarosław Tomaszewski ustawienia znaków drogowych B-5 przy drodze gminnej w Wyszanowie prowadzącej do cmentarza interpelacja odpowiedź
0003.56.2019 31.05.2019 Jarosław Tomaszewski usunięcia nagromadzonego piasku z drogi gminnej w kierunku na Srtary Dwór w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.55.2019 28.05.2019 Tadeusz Filus przejęcia ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz - Głębokie odcinak leśnego od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.54.2019 29.04.2019 Andrzej Chmielewski posadzenia nowych drzew przy Ratuszu interpelacja odpowiedź
0003.53.2019 25.04.2019 Jarosław Tomaszewski wykonania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.52.2019 23.04.2019 Paweł Czop budowy parkingu lub utwardzenia placu, materiałem budowlanym kostka brukowa, na działce nr 298/11 w Międzyrzeczu u zbiegu ulic Mieszka I i Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.51.2019 23.04.2019 Eugeniusz Sawiński uporządkowania wejścia na Zamek od strony Osiedla Kasztelańskiego interpelacja odpowiedź

Akapit nr 18 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.50.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus pracy emerytów w Zakładach i Spółkach podległych Gminie Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.49.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus terenu na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie" w Głebokim tj. "Slip" do wodowania sprzętu pływającego zapytanie odpowiedź
0003.48.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus czwartków lekkoatletycznych organizowanych raz w miesiącu przez MOSiW na stadionie miejskim zapytanie odpowiedź
0003.47.2019 23.04.2019 Paweł Gall wywozu śmieci przy chodnikach w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.46.2019 23.04.2019 Paweł Gall drabinek na pomoście na dzikiej plaży w Bobowicku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.45.2019 23.04.2019 Paweł Gall ustawienia świateł zwalniających na ul. Konstytucji w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.44.2019 23.04.2019 Jan Skoczylas wymiany rynien i podbitki w Szkole Podstawowej w Kaławie  interpelacja odpowiedź
0003.43.2019 26.03.2019 Tadeusz Filus zadządzenia konsultacji społecznych z mieszkacami Gminy Międzyrzecz w temacie "Budżet Obywatelski 2020" zapytanie odpowiedź
0003.42.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas notatki z dyżuru radnych 3xM zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.41.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas dofinansowania dla MRU Pniewo zapytanie odpowiedź
0003.40.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas budowy wjazdów oraz chodnika w sołectwie Pniewo interpelacja odpowiedź
0003.39.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński podwyżek płac pracowników urzędu zapytanie odpowiedź
0003.38.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński zmiany organizacji ruchu na ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich interpelacja odpowiedź
0003.37.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński nasadzenia drzew wzdłuż ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.36.2019 21.03.2019 Paweł Gall utwardzenia miejsca postojowego przy szkole Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.35.2019 13.03.2019 Arkadiusz Madzelan dotyczy likwidacji w MOK kawiarenki STOPKLATKA zapytanie odpowiedź
0003.34.2019 13.03.2019 Andrzej Chmielewski opieki nad zwierzętami na terenie gminy Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.33.2019 04.03.2019 Józef Kaczmarek segregowania śmieci na cmentarzu miejskim interpelacja odpowiedź
0003.32.2019 26.02.2019 Eugeniusz Sawiński chodników przy ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
0003.31.2019 19.02.2019 Tadeusz Filus ogłoszenia ofert na wynajem pawilonu po byłej "Biedronce" na "Market spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.30.2019 04.02.2019 Tadeusz Filus czy ogłoszono już przetarg na oświetlenie lampami solarnymi koniec ul. Piastowskiej "BO" zapytanie odpowiedź
0003.29.2019 04.02.2019 Paweł Gall 4 słupy elektryczne Jagielnik - usunięcie interpelacja odpowiedź
0003.28.2019 31.01.2019 Marek Cieloch kompleksowa modernizacja Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.27.2019 25.01.2019 Edward Toczyński korzystania z basenu zapytanie odpowiedź
0003.26.2019 24.01.2019 Tadeusz Filus ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji "Oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z dwóch stron jezdni" w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź

Akapit nr 19 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.25.2019 22.01.2019 Elżbieta Jarmolińska żałoby narodowej po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza interpelacja odpowiedź
0003.24.2019 22.01.2019 Maria Kijak wydzialania działki zapytanie odpowiedź
0003.23.2019 21.01.2019 Andrzej Chmielewski uwag do planu rewitalizacji terenu parku przy ulicy Stoczniowców Gdańskich interpelacja odpowiedź
0003.22.2019 21.01.2019 Andrzej Chmielewski herbu miasta Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.21.2019 15.01.2019 Marek Cieloch utrzymania czystości na terenie Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.20.2019 15.01.2019 Marek Cieloch terminu wykonania przez MPWiK nowej pneumatycznej przepompowni zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.19.2019 11.01.2019 Paweł Gall naprawy ścieżki pieszo-rowerowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.18.2019 11.01.2019 Paweł Gall ustawienia 6 kaczkomatów przy rzekach Obra i Paklica interpelacja odpowiedź
0003.17.2019 11.01.2019 Elżbieta Jarmolińska umożliwienia mieszkańcom bezpiecznego korzystania z dworca PKP interpelacja odpowiedź
0003.16.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek wyłożenia kostki interpelacja odpowiedź
0003.15.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek postawienia śmietników interpelacja odpowiedź
0003.14.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek postawienia znaku świetlnego interpelacja odpowiedź
0003.13.2019 07.01.2019 Tadeusz Filus niewykonanych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku interpelacja odpowiedź
0003.12.2019 07.01.2019 Józef Kaczmarek realizcji uchwały Nr 6/2018 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24.04.2018 r. zapytanie odpowiedź
0003.11.2018 28.12.2018 Paweł Gall ustawienia bariery drogowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.10.2018 28.12.2018 Paweł Gall utworzenia miejsc przejścia przez drogę w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.9.2018 28.12.2018 Paweł Gall ustawienia wiaty przystankowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
0003.8.2018 17.12.2018 Tadeusz Filus marketu spożywczego w budynku po byłej "Biedronce" na ul. Piastowskiej zapytanie odpowiedź
0003.7.2018 17.12.2018 Marek Cieloch przykrego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych przy ulicy 30-go Stycznia i Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.6.2018 05.12.2018 Maria Kijak wykonania ścieszki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku cmentarz komunalny w Międzyrzeczu do zjazdu do miejscowości Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.5.2018 05.12.2018 Tadeusz Filus wykonania przez ZEC wyceny kosztów podłączenia szkół SP-1 i SP-2 do rurociągu ciepłowniczego interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.4.2018 05.12.2018 Tadeusz Filus podliczenia przez GZS kosztów ogrzewania gazowego szkół SP-1 i SP-2 za rok 2017 zapytanie odpowiedź
0003.3.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski ddatkowego progu zwalniającego na ulicy Sienkiewicza interpelacja odpowiedź
0003.2.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski dodatkowego kosza na śmieci przy ul. Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.1.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski przebudowy lampy koło ORLEN interpelacja odpowiedź

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 18:45:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 18:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 22:27:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18865 raz(y)