ˆ

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

Szczegóły informacji

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-15 22:36:54 przez Marcin Rzepa, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Międzyrzecza – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do spisu rolnego na terenie gminy Międzyrzecz. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. które nie były skazane za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Dodatkowe umiejętności:
 1. biegła znajomość obsługi komputera;
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
 3. pełna sprawność fizyczna;
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 6. prawo jazdy kat. B.
 
Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrza przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 
Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1, 66–300 Międzyrzecz
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.
Do pobrania: 
 1. zgłoszenie i oświadczenie (pkt 1-4)
 2. oświadczenie o niekaralności
 3. oświadczenie (pkt 6-11)
 4. klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 22:26:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 22:36:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04 15:24:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
665 raz(y)