ˆ

Narodowy Spis Powszechny 2021

Szczegóły informacji

Wersja demonstracyjna aplikacji spisowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-22 16:40:04 przez Monika Wydrych

Akapit nr - brak tytułu

Zachęcamy do zapoznania się z demow wersją formularza spisowego już na stronie: ????