ˆ

Azbest 2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-08 11:56:26 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Szanowni Mieszkańcy,
zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ‘’.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:
  • demontażu wyrobów zawierających azbest,
  • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych,
  • transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości  40% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany wynosi nie więcej niż 700 zł za 1 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Koszty wykraczające poza ww. kwotę, poniesie właściciel nieruchomości, na zasadach określonych w umowie – sporządzonej pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości.
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.
UWAGA!
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Międzyrzecz o dofinansowaniu zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez operatora programu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Międzyrzecz  nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.
Powyższe informacje dotyczą wstępnych deklaracji,  w związku z tym składanie docelowych wniosków nastąpi dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Międzyrzecz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Międzyrzeczu – pokój nr 202 lub pod numerem tel. 742 69 87 lub 741 69 87

Załączniki