ˆ

Obsługa interesantów

Szczegóły informacji

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 11:58:34 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na druku CEIDG-1 oraz w razie potrzeby załączniki:
- CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,
- CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
- CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych,
- CEIDG-PN – służy do udzielania pełnomocnictwa,
- CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
link do formularzy i instrukcji: tutaj
 1. dowód osobisty - do wglądu, w przypadku osobistego składania zgłoszenia,
 2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można postąpić następująco:
 • zalogować się do CEIDG (www.ceidg.gov.pl), wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany);
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć go w dowolnym urzędzie gminy;
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć go w dowolnym urzędzie gminy;
 • wypełnić papierowy wniosek i złożyć go osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy;
 • wypełnić papierowy wniosek i przesłać go do dowolnego urzędu gminy – w tym wypadku podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.
 1. OPŁATY
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii opłata skarbowa wynosi 17 zł. Opłaty tej nie wnosi się jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 101a, parter
tel. 95 742 69 48 lub 95 742 69 64,  faks 95 742 69 60
Interesanci są przyjmowani:
w godz. 7:30 – 15:30 (wtorek-czwartek)
w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek)
w godz. 7:30 – 14:30 (piątek)
 1. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność związana z przyjęciem wniosku przez urząd gminy, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ceidg.gov.pl
 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Inne dokumenty:
- pełnomocnictwo
 
Przydatne linki:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 11:57:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 11:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 08:34:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7610 raz(y)