ˆ

Zamierzenia gminy i prognozy

Szczegóły informacji

Plan pracy Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 12:51:58 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 
Terminy sesji
Tematy sesji w 2012 roku
Styczeń 2012r.
 1. Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2012 r. – w tym inwestycji niezakończonych w 2011 r.
 2. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za 2011r.
Luty 2012r.
 1. Informacje dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2011 rok w Gminie Międzyrzecz (dane %, porównania, informacja o szkoleniach).
 2. Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
Marzec 2012r.
 1. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. I działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2011 r.
 3. Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
Kwiecień 2012r.
 1. Sprawozdanie z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2011 rok.
Maj 2012r.
 1. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW i MOK za 2011 rok.
 2. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.
 3. Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011r.
Czerwiec 2012r.
 1. Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2011 r.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.
Wrzesień 2012r.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
 2. Stan  przygotowania gminy do realizacji ustawowych zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Październik 2012r.
 1. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
 2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 3. Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.
Listopad 2012r.
 1. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2013r.
 2. Podjęcie uchwał około budżetowych.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Grudzień 2012r.
 1. Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2013 r.
Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.
 

 
Terminy sesji
Tematy sesji w 2011 roku
Styczeń 2011r.
 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 r.
 3. Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2011 r. – w tym inwestycji niezakończonych w 2010 r.
Luty 2011r.
 1. Przyjęcie informacji o mieszkaniowym zasobie Gminy i zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na mieszkania komunalne i socjalne.
 2. Informacje dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2010 rok Gminie Międzyrzecz (dane % porównania, informacja o szkoleniach).
 3. Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
Marzec 2011r.
 1. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p.poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2010 r.
 3. Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
Kwiecień 2011r.
 1. Sprawozdanie z działalności  spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2010 rok.
Maj 2011r.
 1. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW i MOK  za 2010 rok.
 2. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego
Czerwiec 2011r.
 1. Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2010 r.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2010.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.
Wrzesień 2011r.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.
Październik 2011r.
 1. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
 2. Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz – ocena dróg i oznakowania.
Listopad 2011r.
 1. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r.
 2. Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Międzyrzecz. Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Grudzień 2011r.
 1. Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 r.
 2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2012 r.
Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 12:51:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 12:51:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-16 13:11:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26540 raz(y)