ˆ

Zamierzenia gminy i prognozy

Szczegóły informacji

Plan pracy Rady Miejskiej 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-04-08 10:49:27 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Terminy sesji  Tematy sesji w 2013 roku
Luty 2013 r. 1. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.
2. Informacja Dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2012 rok w Gminie Międzyrzecz (dane %, porównania, informacja o szkoleniach).
3. Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
Marzec 2013 r. 1. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. I działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 r.
3. Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.
Kwiecień 2013 r. 1. Sprawozdanie z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2012 rok.
Maj 2013 r. 1. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW, MOK i Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Piniewie za 2012 rok.
2. Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012r.
3. Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.
Czerwiec 2013 r. 1. Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2012 r.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012.
3. Absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
Wrzesień 2013 r. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2013 r.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014.
Październik 2013 r. 1. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
2. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz – dróg i oznakowania oraz odprowadzenia wód opadowych.
Listopad 2013 r. 1. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2014 r.
2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
3. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Grudzień 2013 r. 1. Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2014 r.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji na rok 2014.
 
Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-08 10:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-08 10:49:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-08 10:50:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25585 raz(y)