ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie w dniu 17.02.2016 r. – po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko – decyzji nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego, na działkach nr ewid. 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieski, gmina Międzyrzecz WPP.6220.9.2015.MM

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-18 11:55:04 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2016.02.17
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.9.2015.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
 
informuje
o wydaniu w dniu 17.02.2016 r. – po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko – decyzji nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego, na działkach nr ewid. 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieski, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem realizacji przedsięwzięcia wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, a także z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych – Rejestr Informacji o Środowisku – prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 7/B/2016 na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-18 11:53:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-18 11:55:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-18 11:55:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
807 raz(y)