ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie w dniu 26.02.2016 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia R.Power Solar Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, działającej poprzez pełnomocnika Panią Edytę Wójcik, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 222 położonej w obrębie geodezyjnym Kalsko, gmina Międzyrzecz WPP.6220.2.2016.MM

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-26 12:57:57 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2016.02.26
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.2.2016.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 26.02.2016 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia R.Power Solar Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, działającej poprzez pełnomocnika Panią Edytę Wójcik, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 222 położonej w obrębie geodezyjnym Kalsko, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu stwierdzającymi brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Rejestru Informacji o Środowisku prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 8/B/2016 na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pokój 304, w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-26 12:54:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-26 12:57:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-26 12:57:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
535 raz(y)