ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz WPP.6721.1.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-05 14:07:54 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 5 kwietnia 2016 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6721.1.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz.
Przedmiotem wyłożenia są wyłącznie zmiany w części tekstowej oznaczone czcionką koloru czerwonego. Pozostałe ustalenia zawarte w projekcie planu miejscowego nie są przedmiotem wyłożenia.
Dokumentacja projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko jest dostępna do wglądu od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia 4 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Międzyrzecza, w terminie od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia 18 maja 2016 r., w jeden z poniższych sposobów:
  • w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-05 14:07:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-05 14:07:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-05 14:10:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
779 raz(y)