ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz WPP.6721.1.2015.AR

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-05 14:10:35 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 5 kwietnia 2016 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6721.1.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko.
Przedmiotem wyłożenia są wyłącznie zmiany w części tekstowej oznaczone czcionką koloru czerwonego. Pozostałe ustalenia zawarte w projekcie planu miejscowego nie są przedmiotem wyłożenia.
Wyłożenie projektu planu miejscowego nastąpi w dniach od 13 kwietnia 2016 r. do dnia 4 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2016 r.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-05 14:10:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-05 14:10:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-05 14:10:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
756 raz(y)