ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych na terenie działek nr ewid. 305/89, 305/85, 479, 324/10, 469/1, 469/2, 470/5, 323 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 oraz na terenie działki nr ewid. 596 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”.

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-02 16:16:01 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 2 stycznia 2017 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.38.2016.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),
zawiadamiam
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony dnia 18.11.2016 r. przez inwestora – Gmina Międzyrzecz z siedzibą ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – o wydaniu dnia 02.01.2017 r. decyzji Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych na terenie działek nr ewid. 305/89, 305/85, 479, 324/10, 469/1, 469/2, 470/5, 323 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 oraz na terenie działki nr ewid. 596 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy  znajduje  do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
                                                                                                                                Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-02 13:34:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-02 16:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02 16:17:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
737 raz(y)