ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech na terenie działek nr ewid. 419, 420, 421, 285/4, 286/4, 287/4, 288/14, 288/16, 288/18, 289/5 i 290/13 położonych w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-10 09:34:18 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 10 lutego 2017 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.1.2017.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 10.01.2017 r. przez inwestora – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowana przez Pan Kazimierza Puchana, Prezes Zarządu, i w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Małgorzata Ratajczak – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech na terenie działek nr ewid. 419, 420, 421, 285/4, 286/4, 287/4, 288/14, 288/16, 288/18, 289/5 i 290/13 położonych w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć,  co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                     Z up. BURMISTRZA
                                                                                                     (-) mgr Monika Tomaszewska
                                                                                                     Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-10 09:33:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-10 09:34:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10 09:34:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
537 raz(y)