ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 177/3, 45/9 i 201/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2017-04-21 11:51:02 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 21 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.8.2017.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 21.03.2017 r. przez inwestora – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której występuje Pan Kazimierz Puchan, Prezes Zarządu – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 177/3, 45/9 i 201/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć,  co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                                   Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                   (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-21 11:49:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-21 11:51:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21 11:51:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
491 raz(y)