ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 78 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 oraz na terenie działki o nr ewid. 184 położonej w obrębie geodezyjnym Bobowicko, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-10 12:33:31 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 10 maja 2017 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.13.2017.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 24.04.2017 r. przez inwestora – Gmina Międzyrzecz z siedzibą ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której występuje Pan Sławomir Szadkowski,
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 24.04.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 78 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 oraz na terenie działki o nr ewid. 184 położonej w obrębie geodezyjnym Bobowicko, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                           (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                                           Zastępca Burmistrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-10 12:31:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-10 12:33:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10 12:33:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
603 raz(y)