ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki przez rzekę Obra w Międzyrzeczu oraz budowie dojść do kładki na terenie działek nr ewid. 339 i 354/2 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-05 09:20:37 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 04 kwietnia 2018 r.
 
 
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.3.2018.AR
OBWIESZCZENIE
 
      Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 26.02.2018 r. przez inwestora – Gmina Międzyrzecz z siedzibą ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w imieniu, której występuje pełnomocnik Pan Zbigniew Kokoszka – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki przez rzekę Obra w Międzyrzeczu oraz budowie dojść do kładki na terenie działek nr ewid. 339 i 354/2 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Tomaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-05 09:18:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-05 09:20:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05 09:20:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
597 raz(y)