ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 201/1 i 351/6 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-14 11:54:51 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 14 maja 2018 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.5.2018.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 11.04.2018 r. przez inwestora – Andrzej Müller, zam. Żółwin 18 66-300 Międzyrzecz – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 201/1 i 351/6 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć,  co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                               (-) mgr Monika Tomaszewska
                                                                                                                               Kierownik Wydziału
                                                                                                                               Planowania Przestrzennego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-14 11:54:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-14 11:54:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-14 11:54:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
555 raz(y)