Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na terenie działek nr ewid. 17/10, 17/37 i 11/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2018-08-22 13:58:44 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 22 sierpnia 2018 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.7.2018.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku z wnioskiem złożonym dnia 25.06.2018 r. przez inwestora – EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Habiera,
zawiadamiam
o wydaniu dnia 22 sierpnia 2018 r. decyzji Nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na terenie działek nr ewid. 17/10, 17/37 i 11/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy znajduje do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
                                                                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                             (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-22 13:58:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-22 13:58:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-22 13:58:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
792 raz(y)