ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 58/4, 176 i 177/3 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-04 08:13:04 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 4 grudnia 2018 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.16.2018.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), w związku z wnioskiem złożonym dnia 28.11.2018 r. przez inwestora,
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 28.11.2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 58/4, 176 i 177/3 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się,  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                            Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                            (-) mgr Monika Tomaszewska
                                                                                                                            Kierownik Wydziału
                                                                                                                            Planowania Przestrzennego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 08:12:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 08:13:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04 08:13:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
679 raz(y)