ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do uszlachetniania powierzchni aluminium”, na terenie działki nr ewid. 144/16 położonej w m. Karolewo, obręb ewidencyjny 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-11 12:47:47 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2019.03.11
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.2.2018.MM
 
OBWIESZCZENIE
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
 
 
zawiadamia
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego, zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do uszlachetniania powierzchni aluminium”, na terenie działki nr ewid. 144/16 położonej w m. Karolewo, obręb ewidencyjny 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz.
      Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodniono i zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: WZŚ.4221.64.2018.DB z dnia 11.02.2019 r.,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu – opinia sanitarna znak: NS.NZ.4201.60.2018 z dnia 04.12.2018 r.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-11 10:38:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-11 12:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11 12:47:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
774 raz(y)