ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.8.2011.MM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 17:47:57 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 2011.10.21
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WIP.6220.8.2011.MM
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 33 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamia
że na wniosek z dnia 17.10.2011 r. (wpł. 18.10.2011 r.) złożony przez inwestora – Pana Arkadiusza Jaranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z siedzibą przy ul. Kasztanowej 13 w m. Bobowicko – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo-magazynowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, w rejonie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I, położonego na działkach nr ewid. 14/10 i 14/12 w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 7/A/2011 – na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenie niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami niniejszej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - Wydział Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 17:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 17:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 17:47:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1700 raz(y)