ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na terenie działki o nr ewid. 49/3 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-20 09:17:43 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 18 marca 2019 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.2.2019.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem złożonym dnia 12.02.2019 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje Pan Jacek Wieczorek - Dyrektor ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Zakład Rozwoju i Inwestycji,
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na terenie działki o nr ewid. 49/3 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz dokonano uzgodnień projektu decyzji lokalizacyjnej z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (uzgodnienie milczące z dnia 15.03.2019 r.) oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej wm. (uzgodnienie milczące z dnia 13.03.2019 r.).
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć,  co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                                       Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                       (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-20 09:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-20 09:17:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20 09:17:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
692 raz(y)