ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji Nr 11/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.7.2011.MM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 17:57:47 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 2011.11.07

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WIP.6220.7.2011.MM

OBWIESZCZENIE

   Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

informuje

o wydaniu w dniu 07.11.2011 r. decyzji nr 11/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu napraw pojazdów samochodowych wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, położonego na działce nr ewid. 14/16 w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
      Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Pan Marek Frydryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MTC Frydryk - Marek Frydryk z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Słowackiego 5/2, działający poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Jenka.
      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
      Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 16/B/2011 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
      Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                              (-) Marcin Mokrzycki
                                                                                 p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
                                                                            Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Matla
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 17:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 17:57:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 18:01:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1683 raz(y)