ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.7.2011.MM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 17:59:32 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 2011.11.24
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WIP.6733.7.2011.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia
że w dniu 24.11.2011 r. na wniosek inwestora – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, działające poprzez pełnomocnika Pana Kazimierza Ciechocińskiego
– została wydana decyzja Nr 11/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z m. Zamostowo do m. Gorzyca, na działkach nr ewid. 164, 166, 120/3, 117/4, 117/2 i 119/2 położonych w obrębie geodez. Gorzyca, gmina Międzyrzecz.
W związku z tym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie Miejskim w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Rynek 1 pok. 304, w godzinach urzędowania (a w środy w godzinach 1400 ÷ 1530).
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 17:58:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 17:59:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 17:59:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1648 raz(y)