ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 06.06.2019 r. decyzji nr 3/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do uszlachetniania powierzchni aluminium”, na terenie działki nr ewid. 144/16 położonej w m. Karolewo, obręb ewidencyjny 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-07 11:38:06 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2019.06.06
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.2.2018.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
 
zawiadamia
o wydaniu w dniu 06.06.2019 r. – po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko – decyzji nr 3/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do uszlachetniania powierzchni aluminium”, na terenie działki nr ewid. 144/16 położonej w m. Karolewo, obręb ewidencyjny 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
      Informacje o wydaniu decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych – Rejestr Informacji o Środowisku – prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 6/B/2019 na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz.
      Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-06 12:47:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-07 11:38:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07 11:38:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
560 raz(y)