ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu – Łąka Kolejowa, na działkach 306/1, 306/2, 306/3, 354/2 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-25 11:42:19 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 25 czerwca 2019 r.
 
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZ
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Znak sprawy: WPP.6733.11.2019.PJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., zw. dalej k.p.a.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; zw. dalej u.p.z.p.), w związku z wnioskiem złożonym dnia 19.06.2019 r. przez inwestora, GMINĘ MIĘDZYRZECZ
 
z a w i a d a m i a m
 
o wszczęciu w dniu 19.06.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu – Łąka Kolejowa, na działkach 306/1, 306/2, 306/3, 354/2 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”.
      W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
 
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Jurasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-25 11:32:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-25 11:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 11:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
619 raz(y)