ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIP.6220.8.2011.MM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:08:29 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 2011.11.28
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WIP.6220.8.2011.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
informuje
o wydaniu w dniu 28.11.2011 r. na rzecz inwestora Pana Arkadiusza Jaranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z siedzibą przy ul. Kasztanowej 13 w m. Bobowicko, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatowo-magazynowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr ewid. 14/10 i 14/12 w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.11.2011 r. znak: WOOŚ-II.4240.423.2011.SL oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu z dnia 14.11.2011 r. znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/1-47/11.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 17/B/2011 na stronie Rejestru Informacji o Środowisku:
http://www.miedzyrzecz.rios.pl
               Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 18:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 18:08:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 18:08:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1564 raz(y)