ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 596 i 305/89 położonych w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-01 16:55:11 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2019.07.01
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6733.6.2019.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
 
zawiadamia
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, na wniosek inwestora Gmina Międzyrzecz, zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 596 i 305/89 położonych w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy do wglądu znajdują się Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1 w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Monika Tomaszewska
Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-01 16:47:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-01 16:55:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 16:55:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)