Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu – Planty, na terenie działek o nr ewid. 384/18 i 386/2, położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-24 11:45:58 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 24 lipca 2019 r.
 
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.9.2019.MT
 
OBWIESZCZENIE
 
      Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
zawiadamiam, że
 
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez inwestora – Gmina Międzyrzecz z siedzibą ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Leszek Kułak – zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu – Planty, na terenie działek o nr ewid. 384/18 i 386/2, położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-24 11:43:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-24 11:45:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24 11:45:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
628 raz(y)