ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko gmina Międzyrzecz WIP.6721.2.2011.AR

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:12:23 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 19 grudnia 2011 r.

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                Rynek 1
       66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WIP.6721.2.2011.AR

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie miejscowości Bobowicko, gmina Międzyrzecz

             Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr XI/72/11 z dnia 27 września 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko, gmina Międzyrzecz.

             Zakres planu obejmuje obszar usytuowany na północ od miejscowości Bobowicko z przeznaczeniem terenu nim objętego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny sportu i rekreacji oraz tereny infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

             Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1,66-300 Międzyrzecz lub na adres e-mail:

<e-mail>

, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

             Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                 (-)Marcin Mokrzycki
                                                                 p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
                                                                 Inwestycji i Planowania Przestrzennego

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Matla
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 18:12:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 18:12:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 18:12:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1609 raz(y)