ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.8.2011.MM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:14:05 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 2011.12.21
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WIP.6220.8.2011.MM
 
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam
że w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek inwestora Pana Arkadiusza Jaranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z siedzibą przy ul. Kasztanowej 13 w m. Bobowicko, zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo-magazynowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr ewid. 14/10 i 14/12 w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
  • opinia znak: WOOŚ-II.4240.423.2011.SL z dnia 21.11.2011 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
  • opinia sanitarna znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/1-47/11 z dnia 08.11.2011 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami niniejszej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania (tel. 95 742-69-66).
 
Z up. BURMISTRZA
(-) Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 18:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 18:14:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 18:14:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1561 raz(y)