Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 19:00:25 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 24 lutego 2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
– „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.; zw. dalej u.p.z.p.) oraz uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 marca 2012 r. do dnia 26 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 304 w godz. od 8.00 do 14.30.
Zakres planu obejmuje obszar usytuowany w południowej części „Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego” – między ul. Waszkiewicza i obwodnicą Międzyrzecza (droga ekspresowa S3).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 13 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 u.p.z.p. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Międzyrzecza pod adresem Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.z.p., każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 18:59:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 19:00:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 19:00:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1880 raz(y)