ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.07.2021 r. postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/189, 675/28, 679/29, 679/27, 675/31 i 675/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1”

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-21 14:11:32 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2021.07.21
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.1.2021.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 21.07.2021 r. postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/189, 675/28, 679/29, 679/27, 675/31 i 675/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1”.
      Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Gmina Międzyrzecz.
      Omyłka dotyczy określenia części numeracji nieruchomości, na których planuje się zlokalizowanie przedsięwzięcia, tj. działek nr ewid. „679/29, 679/27” na zgodne ze stanem faktycznym na działki nr ewid. „675/29, 675/27”.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy.
      Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz wprowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 66 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
      Od decyzji służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o jego wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-21 13:59:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-21 14:11:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-21 14:11:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
306 raz(y)