ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Starosta Międzyrzecki zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Mateusza Mokwińskiego działającego w imieniu i na rzecz zarządcy drogi - Burmistrza Międzyrzecza z siedzibą ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, Starosta Międzyrzecki w dniu 09-09-2021r. wydał decyzję nr 5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-10 12:19:28 przez Marcin Rzepa

Załączniki