ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 10.09.2021 r. decyzji nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie istniejącego budynku wraz z dostosowaniem budynku do prowadzenia działalności przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną na działkach nr ewid. 309 i 276/17 (Os. Centrum) obręb geodezyjny Międzyrzecz 1, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-10 14:07:16 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 10 września 2021 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Znak sprawy: WPP.6733.6.2021.PJ
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 10 września 2021 r. na rzecz Inwestora – Powiatu Międzyrzeckiego, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Jenek – Decyzję Nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie istniejącego budynku wraz z dostosowaniem budynku do prowadzenia działalności przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną na dz. nr ewid. 309 i 276/17 (Os. Centrum) obręb geodezyjny Międzyrzecz 1, gmina Międzyrzecz.
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-10 14:07:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-10 14:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 14:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
238 raz(y)