Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11113_L367_Bukowiec_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS na działce nr ew. gr. 564/2 obręb 0015 Bukowiec, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, w obszarze terenu zamkniętego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-29 22:30:52 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki