ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Wojewoda Lubuski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zabudowy jednorodzinnej na działce nr ew. gr. 65/3, obręb Bobowicko, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, w obszarze terenu zamkniętego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-04 14:28:34 przez Marcin Rzepa

Załączniki