ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej MIR3012 sieci Play na dz, nr ewid. 42/1 obr. Bobowicko, gm. Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-16 13:02:31 przez Paweł Jurasik

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Międzyrzecz, dnia 16 lutego 2022 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                  Rynek 1
         66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.10.2020.PJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
z a w i a d a m i a m
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przygotowano projekt decyzji w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej MIR3012 sieci Play na dz, nr ewid. 42/1 obr. Bobowicko, gm. Międzyrzecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 69 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
 
MIĘDZYRZECZA
 
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-16 13:02:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Jurasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-16 13:02:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Jurasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 13:02:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)