ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu JNI - 14150050 - w ciągu DP nr 1242F, km 0+270 w m. Pieski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 271/3, 258, 250, 71, 254/1 położonych w obrębie Pieski, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-25 12:56:13 przez Paweł Jurasik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 24 sierpnia 2022 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                   Rynek 1
          66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.9.2022.AJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
      Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku z wnioskiem złożonym przez inwestora w dniu 15 lipca 2022 r. i uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2022 r.,
 
z a w i a d a m i a m
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu JNI - 14150050 - w ciągu DP nr 1242F, km 0+270 w m. Pieski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 271/3, 258, 250, 71, 254/1 położonych w obrębie Pieski, gmina Międzyrzecz.
      W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Z up. BURMISTRZA
MIĘDZYRZECZA
 
(-) mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 12:55:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Jurasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 12:56:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Jurasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 12:56:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)