Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.13.2012.MM

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-05 22:50:27 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2012.11.02
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.13.2012.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
informuje
o wydaniu w dniu 02.11.2012 r. na rzecz inwestora „Małe Elektrownie Wodne” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Boczna 4, 64-361 Miedzichowo, postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie użytkowania dwururowego istniejącego przepustu 2x150 cm z odłówką i węgornią na małą elektrownię wodną z przepławką dla ryb”, na działkach nr ewid. 200, 230/3 i 11/3 (jezioro Bukowieckie) położonych w miejscowości Skoki, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. dotyczącą m.in. ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 9/B/2012 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku:
http://www.miedzyrzecz.rios.pl
               Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-05 22:48:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-05 22:50:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-05 22:50:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1790 raz(y)