ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.3.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-06-11 09:09:00 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.06.10
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz


znak sprawy: WPP.6220.3.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 73 ust. 1, art. 33 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
że na wniosek złożony przez inwestora – Pana Ryszarda Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BRUBET” – Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Łąkowej 2 – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego „Mobil 3”, na działce nr ewid. 71/2, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 3/A/2013 – na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego

 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-11 09:08:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-11 09:09:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11 09:09:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1542 raz(y)