Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.1.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-07-23 13:18:49 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.07.23
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

 
znak sprawy: WPP.6220.1.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam
że w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek inwestora – „Małe Elektrownie Wodne” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Boczna 4, 64-361 Miedzichowo – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Mała Elektrownia Wodna Skoki – odłówka”, na działce nr ewid. 200 położonej w miejscowości Skoki, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
-    Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowieniem znak: WOOŚ-II.4242.74.2013.NC z dnia 16.07.2013 r.
-    Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu – opinia sanitarna znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/2-31/13 z dnia 11.07.2013 r.
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
      Z up. BURMISTRZA
      (-)Marcin Mokrzycki

 p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-23 13:17:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-23 13:18:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-23 13:18:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1518 raz(y)