Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.8.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-23 09:37:56 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.09.23
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.8.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamia
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek inwestora – Pani Agata Kozik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LinkPlast Agata Kozik z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2 – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetwarzania mechanicznego, na terenie działki nr ewid. 48/16 położonej Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2.
Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano następującą opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
-     opinia znak: WOOŚ-II.4240.354.2013.PT z dnia 02.09.2013 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp..
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
 
Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-23 09:30:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-23 09:37:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-23 09:37:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1576 raz(y)