Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.9.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-07 16:23:58 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu


Międzyrzecz, 2013.10.07

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.9.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
         Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 informuje
o wydaniu w dniu 07.10.2013 r. na rzecz inwestora Pana Ryszarda Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BRUBET” – Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Łąkowej 2, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie mobilnego węzła betoniarskiego „Mobil 3”, na działce nr ewid. 71/2, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 02.10.2013 r. znak: WOOŚ-II.4240.384.2013.PK oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu z dnia 20.09.2013 r. znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/1-36/13.
      Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 8/B/2013 na stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304,
w godzinach urzędowania.
 
                                                                             Z up. BURMISTRZA
 
                                                                                Marcin Mokrzycki
                                                                                p.o. Kierownika Wydziału
                                                                                Planowania Przestrzennego
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-07 16:19:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-07 16:23:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-07 16:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1698 raz(y)