Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji nr 5/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.8.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-31 11:37:36 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.10.31
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.8.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 31.10.2013 r. decyzji nr 5/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku surowców z materiałów segregowanych – przetwarzanie niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetwarzania mechanicznego, na terenie działki nr ewid. 48/16 położonej Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Pani Agata Kozik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LinkPlast Agata Kozik z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 2.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp..
Informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 9/B/2013 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
         Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.

Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-31 11:37:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-31 11:37:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-31 11:37:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1717 raz(y)